Alg. Voorwaarden Kaarten

Algemene voorwaarden Studio Hart-stikke

Om misverstanden te voorkomen vragen wij u vriendelijk

onze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen.

 

 1. Kleurbeheer:

Studio Hart-stikke werkt met gekalibreerde monitoren die zijn afgestemd op alle technische apparatuur.

1.a: Kleurverschillen bij de druk en bij nabestellingen: Alle afdruk machines van Studio Hart-stikke worden iedere werkdag gekalibreerd, nauwkeurig gecontroleerd en zo nodig bijgesteld of gecorrigeerd. Hierdoor kunnen kleur en/of densiteitverschillen ontstaan tussen de eerste en een volgende druk.

1.b: Kleuren en monitorinstellingen: Afhankelijk van de monitor instellingen van uw computer kan de kleur en/of densiteit van een ontwerp, wenskaart, geboortekaart, trouw- of rouwkaart etc. in vergelijking met de website van Studio Hart-stikke alsmede van een digitaal voorbeeld of een drukproef per email afwijken van het uiteindelijke resultaat.

1.c: Kleurbeoordeling via Ipad’s en/of mobiele apparatuur: De beoordeling van een(druk)proef door de klant via mobiele apparatuur of via een Ipad, wordt sterk afgeraden vanwege de extreem hoge resolutie van het beeld op deze apparaten. Geadviseerd wordt om voor het beoordelen van een opzet of drukproef een (vaste) computer te gebruiken.

 

 1. Tekstzetting & controle:

Het aanleveren van teksten, personalia en data is uitsluitend mogelijk per email. Het is niet mogelijk om teksten, personalia en data telefonisch door te geven.

2.a: Aansprakelijkheid taalfouten en teksten: Studio Hart-stikke werkt met de tekst die u opgeeft en is niet aansprakelijk voor spelfouten en/of onjuistheden in teksten, personalia of data.

2.b: Controle van teksten, personalia en data: Houd er alstublieft rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de tekst en de spelling van de tekst in het ontwerp. Uw tekst wordt door Studio Hart-stikke zo goed mogelijk gecontroleerd op taalfouten, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en is Studio Hart-stikke nimmer verantwoordelijk voor taalfouten, miss-spellingen, onjuistheden van personalia, data, en/of (overige) tekst. Nadat uw tekst in het ontwerp is verwerkt, ontvangt u een voorbeeld per email ter goedkeuring. Wanneer het voorbeeld de drukproef betreft (het laatste voorbeeld voor het afdrukken) is het van groot belang dat u de tekst die u heeft opgegeven zeer nauwkeurig controleert voordat u de drukproef van het ontwerp goedkeurt. Ook wanneer u eerder een digitaal voorbeeld heeft ontvangen.

 

 1. Leesbaarheid van teksten in wenskaarten:

U bent vrij om een lettertype te kiezen voor de tekst in geboorte of andere kaarten. Bij sierlijke lettertypen of bij kleine lettertypen kan het voorkomen dat de tekst minder goed leesbaar wordt in een kaart. In dit geval zal Studio Hart-stikke adviseren om het betreffende lettertype te vervangen of aan te passen.

3.a: Aansprakelijkheid voor leesbaarheid teksten: Studio Hart-stikke is niet aansprakelijk voor onduidelijke en/of moeilijke leesbare teksten in een ontwerp nadat de klant het advies van Studio Hart-stikke, om te kiezen voor een ander (leesbaar) lettertype, negeert of heeft afgewezen.

 

 1. Foto’s en fotobewerking: (rouwdrukwerk)

Het bewerken van foto`s is erg arbeids- intensief. Wanneer u meerdere foto’s stuurt krijgt u eerst een advies van Studio Hart-stikke per email welke foto het best geschikt is om te verwerken in het ontwerp. Wanneer u meerdere foto’s stuurt wordt er eerst door Studio Hart-stikke per email akkoord gevraagd voor het plaatsen van een foto. Zonder uw akkoord voor de betreffend foto(‘s) wordt de foto niet verwerkt.

4.a: Extra fotobewerkingskosten: Nadat uw foto door Studio Hart-stikke is verwerkt in het ontwerp is het niet kosteloos mogelijk om achteraf voor een andere foto te kiezen. Wanneer u toch liever een andere foto in het ontwerp wenst nadat er al eerder een foto is verwerkt in het ontwerp, betaald u extra fotobewerkingskosten (€24.95) voor de bewerking van iedere nieuwe foto.

4.b: Fotobewerking foto-rouwkaarten: Bij rouwkaarten wordt de gehele foto geplaatst, met de originele achtergrond van de foto. De fotobewerking bij deze kaarten is dan ook beperkt tot het verwijderen van oneffenheden van de bijv. huid zoals schilfertjes e.d. Wanneer u een uitgebreide fotobewerking wenst zoals een andere achtergrond, is dit uitsluitend mogelijk tegen een meerprijs van €24.95 per foto.

 

 1. Correcties & Correctieronden:

Bij rouw-, trouw-, en geboortekaarten heeft u, na ontvangst van de eerste opzet van de kaart per email, recht op 2 correctieronden. Voor correcties/aanpassingen buiten deze 2 correctieronden wordt €15.00 per correctieronde gerekend.

5.a: Foto’s en correctieronden: Correctieronden zijn bedoeld voor het aanpassen van tekst of tekstzetting en voor het aanpassen van kleine (losse) elementen. Correctieronden kunnen niet gebruikt worden voor het wisselen van foto`s nadat deze zijn verwerkt in de kaart of voor het omzetten van het ontwerp.

 

 1. Digitale voorbeelden per email:

Bekijk en beoordeel digitale voorbeelden en de digitale proef van uw bestelling op een vaste computer en niet op een mobiele telefoon, laptop of Ipad. Het scherm van mobiele apparaten heeft een extreem hoog contrast, hierdoor is een onjuiste weergave van de kleuren en densiteit waarschijnlijk.

 

 1. Druk proef per email (Laatste voorbeeld voor het drukken):

Voordat uw bestelling wordt afgedrukt ontvangt u een drukproef per email ter goedkeuring. Nadat u de drukproef van uw kaart heeft ontvangen en uw akkoord voor de kaart per email is ontvangen door Studio Hart-stikke, geeft u hiermee aan dat uw bestelling naar wens is. Ook geeft u hiermee aan dat alle tekst, de spelling van tekst in het ontwerp (alsmede alle namen, de gegevens, inclusief data, adres en telefoonnummers) door u zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden. Wanneer u de drukproef van het ontwerp (het laatste voorbeeld voor het afdrukken) heeft goedgekeurd, wordt uw bestelling exact zo afgedrukt.

7.a: Correcties na goedkeuring van de drukproef: Na uw akkoord worden de bestanden direct druk-klaar gemaakt. Eventuele veranderingen, aanpassingen en/of tekst correcties zijn, nadat u eenmaal de kaart heeft goedgekeurd, niet meer kosteloos mogelijk.

7.b: Goedkeuring drukproef: Het akkoord geven voor de druk van de digitale drukproef is uitsluitend mogelijk per email en is definitief.

 

 1. Proefdrukken wenskaarten per post:

Bij een bestelling van geboortekaartjes, trouw-en rouwkaarten heeft u recht op 1 gratis proefdruk na uw bestelling. Hierbij het advies om hiervan gebruik te maken nadat de opzet van de kaart naar wens is om eventuele teleurstellingen van kleuren/densiteit en/of opzet te voorkomen.

8.a: Extra drukproef: Voor een extra drukproef van uw kaart zijn de kosten €15.00 per druk.

 

 1. Betaling:

Nadat u een bestelling heeft geplaatst is een aanbetaling van minimaal 25%van het factuur bedrag vereist. Het restantbedrag van de factuur kunt u betalen wanneer u uw bestelling ophaalt in de winkel van Studio Hart-stikke in Dokkum.

9.a: Betaalmogelijkheden: Studio Hart-stikke biedt de volgende betaalmogelijkheden: Betaling via een factuur d.m.v. een bankoverschrijving,. Betaling met Pinpas in de winkel in Dokkum, Contante betaling in de winkel in Dokkum.

 

 1. Uw Privacy is bij Studio Hart-stikke gewaarborgd:

Studio Hart-stikke respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens worden volgens de Nederlandse wetgeving op de privacy verwerkt. Studio Hart-stikke geeft nimmer uw gegevens door of stellen deze beschikbaar aan derden.

 

 1. Publicatie van werk:

Studio Hart-stikke heeft het recht haar werk te publiceren op websites, internet en overige media.  Bij publicatie van kaarten zal Studio Hart-stikke te allen tijde persoonlijke data veranderen in fictieve data. Foto’s die uzelf heeft aangeleverd zal Studio Hart-stikke niet voor publicatie gebruiken. Foto’s die uzelf aanlevert worden niet gearchiveerd. Nadat uw opdracht is voltooid, worden alle foto’s die u heeft aangeleverd vernietigd.

 

 1. Annulering van Wens / geboortekaarten:

Wens en geboortekaarten kunnen kosteloos geannuleerd worden zolang Studio Hart-stikke nog niet is gestart met uw bestelling. Wanneer Studio Hart-stikke is gestart met de opzet van uw kaart en er een digitaal voorbeeld is verstuurd betaald u bij een annulering €49.95 voor de gemaakte kosten. Indien het volledige factuurbedrag vooruit is betaalt zal Studio Hart-stikke het (restant) bedrag van de bestelling binnen 5 werkdagen restitueren op de bank/ giro rekening van de klant. Restitutie zal nimmer contant plaatsvinden door Studio Hart-stikke.

13.a: Annulering en eerder ontvangen Enveloppen of gekleurde enveloppen: Wanneer de enveloppen voor de bestelling bij een annulering op voorhand zijn ontvangen worden de gemaakte kosten voor de verzending van de enveloppen doorberekend. Witte enveloppen kan de klant op eigen kosten retour sturen naar Studio Hart-stikke waarna deze niet in rekening gebracht worden bij een annulering. Wanneer de klant echter de witte enveloppen niet binnen 14 dagen retour zendt bij een annulering worden de kosten van de witte enveloppen in rekening gebracht. Gekleurde enveloppen worden per klant bij de leverancier besteld. Hierdoor is annulering van gekleurde enveloppen niet mogelijk en worden de kosten van gekleurde enveloppen altijd doorberekend aan de klant. Wanneer de gekleurde enveloppen eerder zijn verzonden naar de klant worden de gemaakte kosten van verzending eveneens doorberekend.

 

 1. Noodzakelijke annulering van geboortekaarten:

Mocht er bij een bestelling van geboortekaartjes een noodzakelijke annulering volgen vanwege een verdrietige afloop van de zwangerschap of direct na de geboorte, dan restitueert Studio Hart-stikke binnen 5 werkdagen de eventuele aanbetaling en overige vooruitbetaalde kosten.

 

 1. Klachten:

Studio Hart-stikke zal altijd haar uiterste best doen om uw bestelling zo goed mogelijk af te handelen. Mocht u desondanks toch niet helemaal tevreden zijn over uw bestelling of wanneer uw bestelling niet compleet of beschadigd is, dan horen zij dit natuurlijk graag en vragen en verzoeken u dan vriendelijk dit uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst te melden aan Studio Hart-stikke via email: info@hart-stikke.nl of tijdens werkdagen telefonisch: 0519 – 712045. Studio Hart-stikke zal haar uiterste best doen om uw klacht direct en zo goed mogelijk in behandeling nemen.

14.a: Klacht na ontvangst van geboorte of andere kaarten: Heeft u een klacht over uw geboorte of andere kaarten na ontvangst? Houd er alstublieft rekening mee dat wanneer uw klacht een levering van geboorte of andere kaarten betreft, u deze niet mag verzenden naar derden voordat u Studio Hart-stikke op de hoogte heeft gebracht van uw klacht. Wanneer u de kaarten heeft verzonden, heeft u de levering geaccepteerd en ontneemt u Studio Hart-stikke de mogelijkheid om uw klacht te behandelen, te corrigeren, over te drukken en/of opnieuw te verzenden.

14b: Klacht betreft dienstverlening: Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die heeft ervaren. Toch hierbij het advies om in dit geval uw klacht via de e-mail aan Studio Hart-stikke door te geven. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Een klacht kunt u versturen per e-mail naar: info@hart-stikke.nl of telefonisch via: 0519-712045. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u een bevestiging. Studio Hart-stikke zal uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen

 

 1. Overmacht:

Hoewel Studio Hart-stikke voortdurend met de meest grote zorg en precisie uw opdracht uit zal voeren, vrijwaart u Studio Hart-stikke, wanneer u een bestelling plaatst, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit overmacht evenals onvoorziene storingen van het internet en aan de door hen gebruikte apparatuur. Studio Hart-stikke zal er alles aan doen om uw opdracht zo spoedig mogelijk te verwerken, echter kan het in uitzonderlijke gevallen door onvoorziene storingen van het internet of aan de door hen gebruikte apparatuur voorkomen dat uw bestelling langer op zich laat wachten. Op de snelheid waarmee Studio Hart-stikke uw opdracht verwerkt en verstuurd kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt.

 

 

 1. © Copyright/ auteursrecht Studio Hart-stikke:

De gehele inhoud van de websites van Studio Hart-stikke is auteursrechtelijk beschermd en geregistreerd voor publicatie in enige vorm en eigendom van Studio Hart-stikke. Zonder schriftelijke toestemming van Studio Hart-stikke is het nadrukkelijk verboden om ontwerpen/ foto`s / lay-out designs, al dan niet verwerkt met een eigen foto, te kopiëren, te reproduceren, te manipuleren, te verminken of te publiceren in tijdschriften, internet websites, forums of ieder andere vorm van media.

16.a: Schending van het auteursrecht van Studio Hart-stikke: Studio Hart-stikke beschermd haar ontwerpen wereldwijd, en zal bij iedere schending van het auteursrecht, direct en resoluut, zonder waarschuwing, haar werk claimen via een kort geding bij de rechtbank van Leeuwarden. Een schadevergoeding (geldboete) met dwangsom zal hierin worden geëist.

16.b: Eigendom ontwerpen Studio Hart-stikke: Wanneer Studio Hart-stikke een ontwerp produceert voor een klant, kan deze op geen enkele manier aanspraak maken op het ontwerp. Op alle ontwerpen van Studio Hart-stikke, al dan niet exclusief voor de klant ontworpen, rust uitdrukkelijke auteursrecht. De ontwerpen blijven altijd eigendom van Studio Hart-stikke.

16.c: Copyright design only: In geval van Design-only (alleen het digitale ontwerp) dient de klant bij het reproductie van het digitale ontwerp de URL en/of het logo van Studio Hart-stikke te laten staan. De auteursrecht is nimmer overdraagbaar en blijft bij Studio Hart-stikke.

16.e: Publicatie van werk: Het is niet toegestaan om gekochte werken zonder toestemming in enige te publiceren. Wanneer Studio Hart-stikke schriftelijke toestemming heeft gegeven voor enige vorm van publicatie van haar ontwerpen, is immer de naamsvermelding voorafgaand door een copyright logo verplicht op ieder werk afzonderlijk: ©studiohart-stikke. Bovendien dient deze naamsvermelding goed leesbaar op of direct onder het gepubliceerde werk geplaatst te worden.

 

© 2012 – 2016 Studio Hart-stikke | by Christine